تعریفی مختصر از مبحث سرقفلی

تعریفی مختصر از مبحث سرقفلی

پرسش و پاسخ حقوقی-

وضعیت پارکینگ در معاملات

وضعیت پارکینگ در معاملات

پرسش و پاسخ حقوقی-

مراحل انحصار وراثت

مراحل انحصار وراثت

پرسش و پاسخ حقوقی- وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصاروراثت به دادگاه تقدیم کنند.

در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟

در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟

پرسش و پاسخ حقوقی- چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را گرفت؛ اما اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری، فرد زودتر و به سهولت بیشتری، می‌‌تواند به حق خود دست پیدا کند.

تملک راه ها  و شرایط آن چگونه است؟

تملک راه ها و شرایط آن چگونه است؟

پرسش و پاسخ حقوقی- مطابق با ماده۲۴ ق.م که مقرر می دارد《هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی راکه آخر آنهامسدود نیست تملک نماید.》نکته : کوچه هایی که آخر آن بن بست نیست، از اموال عمومی محسوب میشود ولو در املاک خصوصی احداث شده باشد.