نام کتاب

پیشگفتار

عکس جلد

اثری ز اش

ک پالوده ما

حکیم عُمر خیّام با لقب «حجّةالحق»،فیلسوف، ریاضیدان، منجم و رباعی‌سرای ایرانی با شهرتی جهانی است.
او ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور زاده شده و دوازدهم آذر ۵۱۰ چشم از جهان بربسته است.
مجموعۀ حاضر شامل 150 رباعی از اوست.

باغ تفرج است و بس

شیخ ابومحمد مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی، صیت سخنش از سرزمین فارس گذشت و در بسیط زمین رفت، و پیام آدمیت او، که بر پایه ی جهان بینی توحیدی بنا شده است، این زمان بر تارک بشریت می درخشد.

هرکس به زمان خویشتن بود
من سعدی آخرالزمانم

سال تولد و سال وفاتش را 600 و 690 هجری قمری برآورد کرده اند.
او مقدمات علوم وقت را در زادگاهش شیراز آموخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسه ی نظامیه، که مهم ترین مرکز علم و دانش آن روزگار بود،
به تحصیل پرداخت. پس از گشت و گذار در اقصای عالم، به زمان حکومت ابوبکرسعدبن زنگی به وطن بازگشت و تخلص خود را از نام او بر گرفت.

خوشا عشق

کتاب حاضر از مجموعۀ صد و پنجاهی ها، شامل150 صحنه، و خلاصه ای است از مثنوی فرهاد و شیرین که وحشی بافقی (۹۳۹-۹۹۱ه‍.ق) نظم آن را به تقلید از خسرو و شیرین نظامی گنجوی آغاز کرد و پس از سرود ن ۱۰۷۰ بیت از جهان رفت و وصال شیرازی (۱۱۹۷-۱۲۶۲ ه‍.ق) کار نیمه تمام او را با افزود ن ۱۲۵۱ بیت اد امه د اد و چون عمر او نیز وفا نکرد، صابر شیرازی شاعر قرن سیزد هم با افزود ن۳۰۴ بیت منظومه را به پایان رساند.

حافظ ما مست باده ازل است

مجموعه ی حاضر شامل 200 غزل از خواجه ی بزرگ، حافظ شیرازی است.
در گزینش غزل ها کوشش شده است که در مجموع نشانگر زبان و ذهن حافظ باشند و جهان بینی او را بنمایانند.

معشوقم؟ عاشقم؟ کدامم؟

دیوان حکیم نظامی شامل قصیده، غزل، قطعه و رباعی است. مهم ترین اثر او خمسه، یا پنج گنج، شامل پنج مثنوی با عنوان های مخزن الاسرار، هفت پیکر، لیلی و مجنون، اسکندرنامه و خسرو و شیرین است. مجموعه ی حاضر گزیده ی لیلی و مجنون است که در صد و پنجاه صحنه تنظیم شده است. نظامی گنجوی مثنوی لیلی و مجنون را در ۴۷۰۰ بیت و در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف یا مقصور سروده است.

عشق آمدنی بود نه آموختنی

دفتر حاضر شامل صد و پنجاه رباعی عاشقانه ی ابوسعید ابوالخیر است که از بین ۷۲۰ رباعی انتخاب شده اند. در گزینش رباعی ها کوشش شده است که در مجموع، بیانگر جهان بینی توحیدی او باشند.

دلا گر عاشقی از عشق بگذر

شیخ فریدالدّینِ عطار در سال ۵۴۰ هجری قمری در نیشابور زاده شد و در سال ۶۱۸ هجری قمری در حمله ی مغول کشته ‌شد. آثار او اسرارنامه، الهی نامه، منطق‌الطیر، تذکرة الاولیا، مصیبت نامه، مختارنامه و دیوان اشعارند. مجموعه ی حاضر شامل ۱۵۰ غزل است که از دیوان عطار، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر و نیز دیوان عطار، تصحیح تقی تفضلی انتخاب شده اند.

من و تو بی من و تو جمع شویم

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مشهور به مولوی در سال ۶۰۴ هجری قمری در بلخ زاده شد و در سال ۶۷۲ هجری قمری در قونیه چشم از جهان بربست. آثار او مثنوی، دیوان غزلیات شمس تبریزی، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اند مجموعه ی حاضر شامل ۱۵۰ غزل است که از کلیات شمس یا دیوان کبیر، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر انتخاب شده اند.

پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

سر برآرید حریفان که سبویی بزنیم خواب را رخت بپیچیم و به سویی بزنیم باز در خم فلک باده وحدت صافی است سر برآرید حریفان که سبویی بزنیم ماهتاب است و سکوت و ابدیت ما نیز سر سپاریم به مرغ حق و هویی بزنیم خرقه از پیر فلک دارم و کشکول از ماه تا به دریوزه شبی پرسه به کویی بزنیم چند بر سینه زدن سنگ محبت؟ باری سر به سکّوی در آینه رویی بزنیم آری این نعره مستانه که امشب ما راست به سر کوی بت عربده جویی بزنیم خیمه زد ابر بهاران به سر سبزه که باز خیمه چون سرو روان بر لب جویی بزنیم بیش و کم سنجش ما را نسزد ورنه که ما آن ترازوی دقیقیم، که مویی بزنیم شهریارا سر آزاده نه سربار تن است چه ضرورت که دم از سرّ مگویی بزنیم؟

دسته گل بنفشه

داستان عاشقانۀ ویس و رامین به زبان پهلوی و در زمان اشکانیان نگاشته شده است. فخرالدین اسعد گرگانی، سُرایندۀ نامدار ایرانی، که در سدۀ پنجم هجری خورشیدی می زیسته، این داستان را با بیانی دلکش به رشتۀ سخن پارسی کشیده و شاهکاری غنایی آفریده است. کتاب حاضر چکیده ای ست از منظومۀ ویس و رامین که در صد و پنجاه صحنه به نمایش در میآید.

سحر از بسترم بوی گل آیو

باباطاهر عریان، عارف و شاعر ایرانی سدۀ پنجم شمسی است. دوبیتیهای او ساده، بی تکلف، بدون تعقید و فارغ از ابهام بدیعی و ادبی اند و به دلیل صداقت، لطافت و زیبایی تأثیرگذارشان قرنها در ذهن و زبان مردم ماندگار شده اند. علاوه بر دوبیتیها، کتاب «اشارات» شامل سخنان کوتاه به زبان عربی از باباطاهر بر جا مانده است. مجموعۀ حاضر شامل ۱۵۰ دوبیتی سرودۀ باباطاهر است که برای آسانی دستیابی به ترتیب الفبای واژه های نخستین مصراع ضبط شده اند.

به پالیز بلبل بنالد همی

حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران است. او در سال ۳۱۹ خورشیدی در روستای باژ نزدیک توس و در خانواده ای از طبقۀ دهقانان یا آزادگان زاده شده است. انگیزۀ فردوسی برای سرودن شاهنامه، پیش از هرچیز، ‌احیای اسطوره شناسی مبتنی بر فرهنگ و تمدن ایران باستان و ماندگاری اندیشه های ایرانیان بوده است. شاهنامه بازتاب جهان بینی فردوسی بزرگ است که بر شناخت حقیقت استوار است. حقیقتی که برای ذهنیت حقیقت‌گریز انسان امروز بیش از هرزمان به نوشدارو می ماند. تاریخ درگذشت فردوسی را ۳۹۷ خورشیدی بر آورد کرده اند. مجموعۀ حاضر گزیده ای ست از داستان رستم و اسفندیار که در صد و پنجاه صحنه تنظیم شده است.

دوست می‌دارمت به بانگ بلند

بیا بیا، که نسیم بهار می‌گذرد بیا، که گل ز رُخت شرمسار می‌گذرد بیا، که وقت بهار است و موسم شادی مدار منتظرم، وقت کار می‌گذرد ز راه لطف به صحرا خرام یک نفسی که عیش تازه کنم، چون بهار می‌گذرد نسیم لطف تو از کوی می‌برد هر دم غمی که بر دل این جان فگار می‌گذرد ز جام وصل تو ناخورده جرعه‌ای دل من ز بزم عیش تو در سر خمار می‌گذرد سحرگهی که به کوی دلم گذر کردی به دیده گفت دلم کآن شکار می‌گذرد چو دیده کرد نظر صدهزار عاشق دید که نعره می‌زد هر یک که یار می‌گذرد به گوش جان عراقی رسید آن زاری از آن ز کوی تو زار و نزار می‌گذرد

عاشق عشق و عشق بازانیم

حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم متخلص به سنایی سال ۴۷۳ هجری قمری در غزنین زاده شد و در سال ۵۴۵ هجری قـمری در همانجا چشم از جهان بر بست. مثنوی های حدیقةالحقیقه، شریعةالطریقه، طریق التحقیق، کارنامه ی بلخ، سیرالعبادالی المعاد، عشق‌نامه، عقل‌نامه و نیز مکاتیب یا رسایل نثر فارسی از آثار این عارف نامدارند. دیوان او شامل قصیده، غزل، ترکیب بند، ترجیع بند، قطعه و رباعی است. مجموعه ی حاضر ۱۵۰ غزل است که از دیوان حکیم سنایی غزنوی انتخاب شده اند.

یکی داستان است پر آب چشم

حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران است. او در سال ۳۱۹ خورشیدی در روستای باژ نزدیک توس و در خانواده‌ای از طبقه ی دهقانان یا آزادگان زاده شده است. انگیزه ی فردوسی برای سرودن شاهنامه، پیش از هرچیز، ‌احیای اسطوره شناسی مبتنی بر فرهنگ و تمدن ایران باستان و ماندگاری اندیشه‌های ایرانیان بوده است. شاهنامه بازتاب جهان بینی فردوسی بزرگ است که بر شناخت حقیقت استوار است. حقیقتی که برای ذهنیت حقیقت‌گریز انسان امروز بیش از هرزمان به نوشدارو می ماند. تاریخ درگذشت فردوسی را ۳۹۷ خورشیدی بر آورد کرده اند. مجموعه ی حاضر گزیده ی است از داستان سهراب و رستم، که در صد و پنجاه صحنه تنظیم شده است.

مجله نشریه اگاهان املاک شماره ۱

در این شماره می‌خوانید: تاثیر گل‌ها و گیاهان بر روان انسان معماری نئوکلاسیک تهران امروز نگاهی متفاوت به بازار مسکن در دو سال آینده غول‌های پروتمند جهان در حوزه‌ی املاک و مستغلات

مجله نشریه اگاهان املاک شماره ۲

در این شماره می‌خوانید: راه‌های موفقیت مجتمع‌های تجاری! نوآوری و خلاقیت در طراحی مراکز خرید جهان معرفی کتاب استراتژی‌های موثر بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان آنچه مشاوران املاک باید بدانند

مجله نشریه اگاهان املاک شماره ۳

در این شماره می‌خوانید: مشارکت در ساخت؛ بایدها ونبایدها نقش مشاوران املاک در رونق معاملات مسکن در گفتگو با سیدمصطفی هاشمی‌تبار تشکیل جامعه طراحان داخلی؛ راه‌کار برون‌رفت از چالش‌ها پرونده‌ی ویژه؛ اندیشه‌های یک ذهن خلاق!

مجله نشریه اگاهان املاک شماره ۴

در این شماره می‌خوانید: کسب‌وکار هوشمند؛ از سیرتاپیاز در گفتگو با دکتر محمدرضا نظری هوشمندی؛ راهی به سوی توسعه (گفتگو با رضا غیابی و هومن تصدیقی) همه چیز درباره‌ی BIM شیشه‌ها هوشمند می‌شوند

مجله نشریه اگاهان املاک شماره ۵

در این شماره می‌خوانید: پرونده‌ی ویژه؛ کارفرما؛ خوب، بد، زشت...! تکنیک‌های مذاکره با کارفرما یادبود مهندس محمد رسولیان اهمیت ایجاد سیستم و ساختار نظام‌مند در فرآیند لوکس‌سازی

مجله نشریه آگاهان ایده شماره ۶

در این شماره می‌خوانید: مکاشفه‌ای در هزار نوی طراحی ایرانی هنر در ستایش خداوند است معماری ایران و چالش‌های معاصر ارزش را باید خلق کرد درباره‌ی ساختمان هفت مهماندوست کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی در حوزه‌ی مشاوره املاک