نام کتاب

پیشگفتار

عکس جلد

اثری ز اش

ک پالوده ما

حکیم عُمر خیّام با لقب «حجّةالحق»،فیلسوف، ریاضیدان، منجم و رباعی‌سرای ایرانی با شهرتی جهانی است.
او ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور زاده شده و دوازدهم آذر ۵۱۰ چشم از جهان بربسته است.
مجموعۀ حاضر شامل 150 رباعی از اوست.

باغ تفرج است و بس

شیخ ابومحمد مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی، صیت سخنش از سرزمین فارس گذشت و در بسیط زمین رفت، و پیام آدمیت او، که بر پایه ی جهان بینی توحیدی بنا شده است، این زمان بر تارک بشریت می درخشد.

هرکس به زمان خویشتن بود
من سعدی آخرالزمانم

سال تولد و سال وفاتش را 600 و 690 هجری قمری برآورد کرده اند.
او مقدمات علوم وقت را در زادگاهش شیراز آموخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسه ی نظامیه، که مهم ترین مرکز علم و دانش آن روزگار بود،
به تحصیل پرداخت. پس از گشت و گذار در اقصای عالم، به زمان حکومت ابوبکرسعدبن زنگی به وطن بازگشت و تخلص خود را از نام او بر گرفت.

خوشا عشق

کتاب حاضر از مجموعۀ صد و پنجاهی ها، شامل150 صحنه، و خلاصه ای است از مثنوی فرهاد و شیرین که وحشی بافقی (۹۳۹-۹۹۱ه‍.ق) نظم آن را به تقلید از خسرو و شیرین نظامی گنجوی آغاز کرد و پس از سرود ن ۱۰۷۰ بیت از جهان رفت و وصال شیرازی (۱۱۹۷-۱۲۶۲ ه‍.ق) کار نیمه تمام او را با افزود ن ۱۲۵۱ بیت اد امه د اد و چون عمر او نیز وفا نکرد، صابر شیرازی شاعر قرن سیزد هم با افزود ن۳۰۴ بیت منظومه را به پایان رساند.

حافظ ما مست باده ازل است

مجموعه ی حاضر شامل 200 غزل از خواجه ی بزرگ، حافظ شیرازی است.
در گزینش غزل ها کوشش شده است که در مجموع نشانگر زبان و ذهن حافظ باشند و جهان بینی او را بنمایانند.