تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم مسکن مهر تصویب شد

  • دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 14:14

اخبار => اخبار اقتصادی مسکن

هیات وزیران به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر را تصویب کرد.
تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم مسکن مهر تصویب شد

به گزارش آگاهان املاک به نقل از اقتصاد آنلاین، تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، مکان یابی و طراحی و خدمات مهندسی، بیمه کیفیت، حمایت های مالی، آماده سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی، مساجد، ترویج مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر از عناوین حمایتی این مصوبه است.


ارسال نظر

ارسال