خیابان نفت به نام "مصدق" نامگذاری شد

  • سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت 13:25

اخبار => اخبار اقتصادی مسکن

اعضای شورای شهرتهران به تغییرنام خیابان نفت به نام "مصدق" رای مثبت دادند.
 خیابان نفت به نام "مصدق" نامگذاری شد

اعضای شورای شهرتهران به تغییرنام خیابان نفت به نام "مصدق" رای مثبت دادند.

به گزارش آگاهان املاک به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود به تغییر نام خیابان نفت  به نام "محمد مصدق" در آستانه 29 اسفند روز ملی  شدن صنعت نفت، رای  مثبت دادند.


ارسال نظر

ارسال