مرتب سازی بر اساس
در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟

در چه صورتی، افراد می‌توانند چک را برگشت بزنند؟

چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری...

تملک راه ها  و شرایط آن چگونه است؟

تملک راه ها و شرایط آن چگونه است؟

مطابق با ماده۲۴ ق.م که مقرر می دارد《هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی راکه آخر آنهامسدود نیست تملک نماید.》نکته : کوچه هایی که آخر آن بن بست نیست،...