خیار عیب:

  • سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت 15:51

اخبار => پرسش و پاسخ حقوقی

خیار عیب:

چنانچه کالای خریداری شده مطابق وصف آن در مبایعه نامه نبود و یا دارای عیب و نقص قابل توجهی باشد که عرفاخریدار متضرر شده باشد ٬ ارائه دادخواست خیار عیب فوری می باشد یعنی می بایست ظرف چند روز اقدام گردد! ولی چنانچه با تاخیر اقدام گردد و یا در مبایعه نامه شرط اسقاط کافه  خیارات منظور شده باشد و یا کالا به شرط رویت عینی بیع شده باشد متاسفانه اقدامی نمی توان کرد!

بخش پرسش و پاسخ آگاهان حقوقی املاک زیر نظر موسسه حقوقی بین المللی خسروی می باشد.


ارسال نظر

ارسال