مالکان و سازندگان ساختمانی بدانند: مزایای دومرحله‌ای شدن مجوز ساخت

  • پنجشنبه 27 مهر 1396 ساعت 12:27

اخبار => پرسش و پاسخ حقوقی

مالکان و سازندگان ساختمانی بدانند: مزایای دومرحله‌ای شدن مجوز ساخت

1 در حال حاضر سازنده‌ها برای گرفتن پروانه ساختمانی باید مبالغ مربوط به عوارض تراکم، عوارض متفرقه، آموزش‌وپرورش، ایمنی، تعرفه نظام‌مهندسی، پروانه ساختمانی و هزینه بیمه کارگران را پرداخت کنند اما با دومرحله‌ای شدن صدور پروانه، سازنده در مرحله اول از پرداخت تعرفه نظام‌مهندسی، بیمه تأمین اجتماعی و بخشی از عوارض معاف می‌شود و این عوارض را باید در مرحله دوم پرداخت کند.

2  مزیت دیگر این طرح، آن است که مالک با پروانه شهرسازی می‌تواند اقدام به شناسایی سازنده ذی‌صلاح در بازار کند.

3  مالک و سازنده با اخذ پروانه شهرسازی بدون آنکه معطل صدور پروانه ساخت شوند می‌توانند نسبت به دریافت وام بانکی اقدام کنند. درعین‌حال مزیت دیگر این روش آن است که مالک و سازنده با داشتن پروانه شهرسازی می‌توانند بخشی از عملیات پیش‌فروش ساختمان موردنظر را انجام دهند.

4 با دو مرحله شدن جواز ساخت‌وساز مهندسان ناظر نقش متفاوتی خواهند داشت و نهایتاً پیمانکاران ساخت که همان مجریان ذی‌صلاح هستند به این پروسه وارد می‌شوند.

بخش پرسش و پاسخ آگاهان حقوقی املاک زیر نظر موسسه حقوقی بین المللی خسروی می باشد.


ارسال نظر

ارسال