اخذ هزینه کدرهگیری املاک ممنوع است

اخذ هزینه کدرهگیری املاک ممنوع است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: روش اخذ مالیات برای کاهش تعداد خانه های خالی موثرنخواهد بود. ...

بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط با مسکن به سامانه مدیریت املاک متصل شوند

بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط با مسکن به سامانه مدیریت املاک متصل شوند

آگاهان املاک: برای افزایش ضریب اطمینان و امنیت در معاملات مسکن لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات نیز به سامانه...

سامانه «رهگیری» مرجع معاملات مسکن است

سامانه «رهگیری» مرجع معاملات مسکن است

آگاهان املاک: لغو الزام صدور کد رهگیری می تواند زمینه را برای سواستفاده متخلفان در حوزه معاملات املاک تشدید کند و راه فرار را برای سو استفاده گران معاملات...

عدم صدور کدرهگیری تخلف بنگاه

عدم صدور کدرهگیری تخلف بنگاه

آگاهان املاک:رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن را در بنگاه‌های املاک لازم‌الاجرا و تکلیف قانونی اعلام کرد و دامنه حکم دیوان...

صدور کدرهگیری در بنگاه‌های املاک اجباری است

صدور کدرهگیری در بنگاه‌های املاک اجباری است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه صدور کد رهگیری مانند روند گذشته همچنان برای بنگاه های املاک لازم الاجرا و ضروری است، گفت: دامنه حکم دیوان عدالت...